Saabunud kiri: Vs: Skype koosoleku memo ja küsimused Mustveele

Asja number: VP-16-0095
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Vs: Skype koosoleku memo ja küsimused Mustveele
Registreeritud: 25.05.2020
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik KP
Saatja kuupäev: 27.04.2020

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 25.06.2020
Failid: Vastus_Lõunasadama_27042020.docx ( 13 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere!
Edastan Teile vastuse 23.04.2020 saadetud kirjale.
Lugupidamisega

Koit Prants
Abivallavanem
Mustvee Vallavalitsus

Saatja: Helena Musthallik <helena.musthallik@gravitas.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 23. aprill 2020 10:50
Adressaat: raul.kudre@setomaa.ee; ulvi.oper@setomaa.ee; erika.joonas@setomaa.ee; kunnar.jyrgenson@raad.tartu.ee; marek.treufeldt@raad.tartu.ee; mait.raig@raad.tartu.ee; indrek.hunt@raad.tartu.ee; Harri Lepp <harri@luunja.ee>; aare@luunja.ee; Koit Prants <koit.prants@mustvee.ee>; Aive Tamm <aive.tamm@mustvee.ee>; Jana Iort <jana.iort@mustvee.ee>; mustteenus@gmail.com; taavi.vogt@alutagusevald.ee; pavel64@hot.ee; teet.helm@rapina.ee; ester@rapina.ee; enel.liin@rapina.ee; riho.luht@rapina.ee
Teema: Skype koosoleku memo ja küsimused Mustveele

Lugupeetud projektipartnerid!

Tänan teid Skype koosolekul osalemise eest! On tore kuulda, et tegevused edenevad plaanipäraselt ja on pigem isegi graafikust ees.

Saadan teile koosoleku kokkuvõtte. Kui midagi on vaja muuta, lisada, palun andke märku!

Kuna nii minul kui ka mitmel projektipartneril tekkis pärast koosolekut küsimusi Mustvee tegevuste osas, siis saadan need küsimused suurele ringile ja palun Mustvee vallavalitsuse esindajatel vastata samuti nii, et vastus jõuab kõikide partneriteni. Palun olge head ja vastake hiljemalt 27. aprilli õhtuks!

1) Miks otsustati panna ehitusprojekti kooskõlastamise kohustus ehitajale? Miks pannakse ehitajale selline vastutus? Kas olete

arvestanud sellega, et sellise kohustuse panek ehitajale võib tõsta oluliselt lepingu maksumust? Miks Mustvee Vallavalitsus ei

korralda ehitusprojekti kooskõlastamist ise?
08.04.2020 toimus Skype nõupidamine Mustvee projektitegevuste teemal, kus osalesid Mustvee ja Setomaa Vallavalitsuste esindajad ning projekti koordinaator. Siis lepiti kokku, et ehitusprojekti kooskõlastamine toimub paralleelselt ehitushankega ning ehitushanke lõppemise ajaks on eeldatavalt olemas vajalikud kooskõlastused. Teisipäevasel koosolekul ütles Koit, et ehitusprojekti kooskõlastamine jääb ehitaja ülesandeks. Nagu ma aru saan, on see tavapraktikast erinev lähenemine, sest mõistlik on panna ehitusprojekti kooskõlastamine projekteerija kohustuseks. Nii saab projekteerija juba jooksvalt projekteerimise ajal suhelda nende asutustega, kellega tuleb ehitusprojekt kooskõlastada, võtta arvesse nende ettepanekud ning projekteerimise lõpuks on olemas ka vajalikud kooskõlastused.

Ehitajal ei ole kogu taustainfot, ta ei ole detailideni kursis detailplaneeringu, ehitusprojekti jm dokumentidega, ta ei tea, millised takistused võivad ette tulla kooskõlastamisel, kui kaua kogu protsess aega võtab. Teadmatusega kaasneva riski võtmine kajastub ka pakkumuse maksumuses. Projektis on algusest peale olnud tõsiseks mureks rahaliste ressursside vähesus. Kas on ikka mõistlik panna ehitajale sellised kohustused, mille puhul on juba ette teada, et see tõstab ka pakkumuse maksumust?

2) Kas ehitusprojekt on kooskõlas sadama detailplaneeringuga? Üheks oluliseks muudatuseks võrreldes eelprojektiga on statsionaarse kai asendamine ujuvkaiga. Vastav muudatust tehti projekteerimise käigus. Kas detailplaneeringut on vaja muuta? Kui jah, siis tuleks enne ehitushanke väljakuulutamist detailplaneering muuta ja kooskõlastada.

3) Kas on kavas väljastada uus ehitusluba, sest olemasolev ehitusluba on välja antud eelprojekti põhjal, aga ehitusprojektis on võrreldes eelprojektiga olulisi muudatusi?

Kui kellelgi on Mustveele veel küsimusi või muid kommentaare, palun reageerige!

Samuti tuletan meelde, et tegemist on koostööprojektiga, kus on võimalik kasutada projektipartnerite teadmisi ja kogemusi. Mustveele on korduvalt abi pakutud, palun kasutage seda ning helistage või vajadusel kutsuge kokku projektipartnerite nõupidamine. Me oleme üks meeskond ning vajadusel aitame ja toetame üksteist. Projekti edukaks elluviimiseks on iga partneri pingutus ja panus oluline!

Tervitab
HelenaVastus_Lõunasadama_27042020.docxVastus_Lõunasadama_27042020.docx