Saabunud kiri: Sotsiaalmajutusüksuse Rahu 8 kõrvaltingimusega otsus

Asja number: VP-17-0127
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Sotsiaalmajutusüksuse Rahu 8 kõrvaltingimusega otsus
Registreeritud: 06.02.2018
Dokumendi liik: Otsus
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: KredEx SA
Saatja kuupäev: 06.02.2018

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Liisi Park
Vastamise tähtaeg: 06.03.2018
Failid: K6rvaltingimusegaotsus_KESF-0444_Rahu8.bdoc ( 368 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere

Edastan Teile toetuse eraldamise kõrvaltingimusega otsuse.
Projektid on saadetud ekspertiisi 05.02.2018. Ekspertiisi vastusest teavitame Teid koheselt, kui see meieni jõuab.

Juhime ka tähelepanu, et toetuse väljamaksmiseks SA KredEx poolt peate sõlmima rekonstrueerimistööde teostajaga lepingu,
mille kohaselt annab tööde teostaja rekonstrueerimistöödele garantii vähemalt viieks aastaks pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise
kuupäeva. Lisaks on kohustus sõlmida tehnosüsteemide regulaarse hooldusjuhise täitmise tagamiseks hoolduslepingud
kehtivusega vähemalt viis aastat pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise kuupäeva.

Juhime Teie tähelepanu, et olete toetuse saajana ja toetatavat projekti teostades kohustatud jälgima Vabariigi Valitsuse 12.09.2014.a määruses nr 146 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ ) toodud teavitamisnõuded. Vastavad teavitusnõuded, mida kohustute järgima on täpsustavalt toodud ka siin: http://kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus.
Projekti teostamiseks hangete korraldamisel ja toetatava tegevuse teostaja väljaselgitamisel olete kohustatud lähtuma riigihangete seaduse § 3 toodud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest. Vastavate nõuete kohta leiate täpsustava info käesoleva e-kirja manusesse lisatud otsusest.

Parimate soovidega

Aire Metsaluik
toetuste haldur

KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4108
faks: +372 667 4101

www.kredex.ee

See elektronkiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni. Kui antud kiri ei ole suunatud Teile, siis selle avaldamine, kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Kui saite selle kirja ekslikult, palun teavitage sellest koheselt kirja saatjat ning kustutage kiri oma süsteemidest.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any use, disclosure, copying, distribution or taking any other action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please contact the sender and delete the material from your systems.

K6rvaltingimusegaotsus_KESF-0444_Rahu8.bdoc