Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Kalda tee 32)

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Kalda tee 32)
Registreeritud: 08.11.2016
Kellele saadetud: Jaanika Koppel, Urmas Ahven, Indrek Ranniku
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik KK
Saatja kuupäev: 08.11.2016

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Kellele suunatud: Aire Priks; Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 08.12.2016
Failid: 1_kalda_tee_32_olemasolev.pdf ( 122 kb )
2_kalda_tee_32_lahendus.pdf ( 41 kb )
3_kalda_tee_32_PARKIMINE.pdf ( 35 kb )
7_kalda_tee_32_KAUBANDUSELU_9K.pdf ( 47 kb )
8_kalda_tee_32_seletus_9K.pdf ( 978 kb )
1_kalda_tee_32_3D_9k.pdf ( 1661 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
From: Kaspar <killak@gbd.ee>
To: Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee
Date: 08.11.2016 12:06
Subject: Kalda tee 32

Lp. Indrek Ranniku,

Vastavalt eilsele koosolekule, Kadala tee 32 teemal, saadan selgitused koos joonistega.

Ettepanek on laiendada kaubanduspinda ning lisada sobilikus mahus elamufunktsioon. Juurdepääsud on olemasolevad, koormus mõnevõrra suureneb, kuid samuti täna toimub liiklus ja kauba laadimine analoogselt nagu pakutud uues lahenduses. Parkimine hakkaks toimuma hoone siseselt, mis annab võimaluse luua inimsõbralikumat avalikku ruumi.

Jalakäiate tänav (nn Annelinna kiir) on tiheda liiklusega, seetõttu paiknevad seal lisaks müügiletid. Olemasolev kasutatav haljastus ja puhkeala puudub. Need on lähtekohad, hoonestuse küljele ja Kalda tee poolsele küljele on kavandatud kvaliteetsem avalik ruum- turg, puhkeala, mänguväljak jms. Hoone mahu suurendamine, pakutud viielt enama korruse mahuni, võimaldaks ehitada uue hoone, vana amortiseerunud hoone asemele ja välja arendada kvaliteetsem avalik ruum.

Lugupidamisega,

Kaspar Killak
Tel. 56 464 500
Kalda tee 32 esindaja

 1_kalda_tee_32_olemasolev.pdf2_kalda_tee_32_lahendus.pdf3_kalda_tee_32_PARKIMINE.pdf7_kalda_tee_32_KAUBANDUSELU_9K.pdf8_kalda_tee_32_seletus_9K.pdf1_kalda_tee_32_3D_9k.pdf