Saabunud kiri: Tartu uue üldplaneeringu arutelud

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu uue üldplaneeringu arutelud
Registreeritud: 28.03.2017
Kellele saadetud: Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik BKA
Saatja kuupäev: 28.03.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Mari Laaniste
Vastamise tähtaeg: 28.04.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
From: Brita Karin Arnover/AEO/Tartu
To: karlovaselts@gmail.com, info@supilinn.ee, tammelinna.selts@eesti.ee, tahtvereselts@gmail.com
Date: 28.03.2017 10:36
Subject: Tartu uue üldplaneeringu aruteludTere!

Kindlasti olete juba kuulnud Tartu linna uuest valminud üldplaneeringust, mis hõlmab endas kogu linna lähituleviku arengut. Linn korraldab planeeringu tutvustamiseks ja sisuliseks aruteluks mitmeid avalikke arutelusid ja siinkohal kutsuksin teid osa võtma nii oma piirkonda puudutavast, kui ka miljööpiirkondade üldisest arutelust 18. aprilli õhtul, kus arutatakse miljööalade säilitamise põhimõtete ja regulatsioonide üle ning kust seltside osavõtt oleks väga oodatud.

Piirkondlikud ja temaatilised arutelud toimuvad järgmiselt: Planeeringuga saab tutvuda Tartu linna kodulehel, raekoja infokeskuses ning Küüni ja Poe tänava nurgal olevatel infostendidel.
Rohkem infot:
www.tartu.ee/uldplaneering

Lugupidamisega,
Brita Arnover
TLV arhitektuuri ja ehituse osakond
kultuuriväärtuste teenistus
7361317

brita.arnover@raad.tartu.ee