Asi: Tartu talvine tantsupäev 2018

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0021
Menetlev üksus: Tiigi Seltsimaja
Vastutav töötaja: Maris Peebo
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu talvine tantsupäev 2018
Registreeritud: 13.02.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Kauaaegse kultuurispetsialisti, folkloorirühma juhendaja Liidia Konsa poolt 2008. aastal algatatud Tartu talvine tantsupäev on muutunud lahutamatuks ja armastatud osaks Tartu linna jõuluürituste programmist.

Eriti viimastel aastatel on tavaks saanud Tartu raeplatsile jõuludeks midagi ehitada või kohale tuua ning ca 450 rahvatantsija (viimase kahe aasta registreerunute arv) poolt antav ja lõbusalt publikut kaasav etendus on oodatud võimalus kultuuurielamuse pakkumiseks ja
kujunduslahenduse ilmestamiseks linnasüdames ja Tartu jõuluajas.

Tavaks on saanud peo toimumine ühel detsembrikuu laupäevadest. Viimastel aastatel on suunaks võetud, et nii Tartu linna kui maakonna tantsijaid koondav pidu toimub elava muusika saatel, pidu juhib valdkonnas hinnatud inimene.


Eesmärgid


Rahvatantsu harrastamise propageerimine, harrastajate kooskäimise ja kohtumiste elavdamine suure tantsupeo vahelisel perioodil, rahvakultuuri ja pärimuse püsimisele ja arengul kaasaaitamine, vaatemängu ja elamuse pakkumine publikule, sh välisturistidele, esinemisvõimaluse pakkumine rahvatantsuga tegelejatele.


Tegevused


August 2017 – projekti esitamine Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonnale
November 2017 – läbirääkimised etenduse kunstilise juhi ja peo läbiviijaga/juhiga
Detsember 2017 – 2017. aasta tantsupäevast valmivate kvaliteetsete reklaamklippide levitamise algus, rühmade 2018. aasta peo toimumiskuupäevast tevitamine
Märts 2018 – tantsupäeva tunnusgraafika väljatöötamine
Kevad kuni sügis 2018 – töö repertuaariga, korraldajapoolne suhtlus kunstilise juhiga
August 2018 (osaliselt ka varem) kuni detsember 2018 – turundustegevused, reklaam
Oktoober 2018 – osaleda soovivatele rühmadele registreerimisvormi avamine


Tulemused


Rahvatantsu harrastamine on populaarne – Tartust soovis möödunud tantsupeol osaleda ja sinna ka pääses ligi 900 tantsijad-võimlejat. „Oma linna" tantsupäev aitab harrastusel kesta. Hoolimata väljakutseid pakkuvast talveilmast jagub tantsupäevale nii osalejaid kui eesti- ja välismaist publikut. (Viimase osakaalu aitab veelgi suurendada otsene hotellidele suunatud teavitustöö.) Aastatepikkune traditsioon, elamust pakkuv ja mõnevõrra ebatavalisema toimumisajaga etendus on lisaks folkloori ja pärimuse säilitamisele ja tähtsustamisele muutunud tõeliseks Tartu linna atraktsiooniks. Lisaks on tantsupäev suurepärane võimalus harrastajate kohtumiseks (peole järgeb simman osalejatele).


Maksumus


3 340 EUR

Tartu kohustused


2 440 EUR

Toetus


900 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Rahvakultuuri Keskus

Millise programmi / meetme raames


Rahvakultuuri maakondlik toetusprogramm

Juhtpartner


Tiigi Seltsimaja

PartneridJuht


Maris Peebo

Algus- ja lõpptähtaeg


31.01.2018 - 15.01.2019

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord