Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneeringu kooskõlastamine

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Maa-amet
Saatja kuupäev: 17.02.2017
Saatja number: 6-3/17/1693-3

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Tartu linna üldplaneeringu kooskõlastamine
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 27.02.2017
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170227_UP-14-003.bdoc ( 31 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstMaa-amet


Teie 17.02.2017 02:00:00 nr 6-3/17/1693-3
Meie 27.02.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneeringu kooskõlastamineLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.