Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+
Registreeritud: 03.05.2017
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Indrek Ranniku, Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Saatja kuupäev: 02.05.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Vastamise tähtaeg: 03.06.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere.

Vabandused, et ettepanekud Tartu linna üldplaneeringusse saabuvad minu poolt viivitusega. Usun siiski, et ka nende ettepanekute lisamine on asjakohane ja sobiv.
1.Kesklinna maa- ja veealade üldised ehitustingimuste kaardil on Riia, Küütri, Ülikooli tänavate vahelises pargis märgitiud uushoonestusalana. Minu teadmises on kehtivas keskklinna üldplaneeringus sellel maa-alal  teistsugune sihtotstarve..
2.Magistraal- ja jaotustänavate kaardile on märgitud planeeritava trammiliikluse esimene ja teine etapp. Tegemist on analüüsita,avaliku aruteluta ning põhjenduseta kaardile sattunud kollase illustratiivse joonega, mis tulevikuvaates külvab pigem segadust ning tekitab arusaamatust. Tunnustades kodanikualgatust teen ettepaneku piirduda üldplaneeringus trammiliikluse väljatoomisega ainult planeeringu tekstilises osas ning kaardilt kollane joon eemaldada.
3.Üldplaneeringus teen ettepaneku ette näha Vabaduse puiestee kasutamist vahemikus Uueturu tänav - Raekoja plats ainult jalakäijatele mõeldud tänavana nädalavahetustel (Reede 20.00 - Pühapäeva 20.00) ajavahemikul 1.aprill kuni 01.oktoober.
Mitmete aastate kogemus suurürituste läbiviimisel kinnitab, et sarnane liikluskorralduslik muudatus ei tekita kesklinnas ületamatuid liikluskorralduslikke probleeme. Olemasolevad sillad võimaldavad liikluse ümbersuunamist. Küll aga annab see ammendamatuid võimalusi erinevate ürituste korraldamiseks ning võiks anda olulise tõuke nö. linnaelu arenguks Emajõe ääres. Samuti võiks kaaluda Vabaduse puiesteel eelpoolnimetatud vahemikus meetmeid liiklusintensiivsuse oluliseks vähendamiseks aastaringselt.

Tervisi ja tänud.Verni Loodmaa
Juhatuse esimees / General Manager

verni.loodmaa@tartuhotels.ee
Tel (+372) 730 5555 • Mob (+372) 503 4722
Hotell London • Rüütli 9, 51007 Tartu • www.london.tartuhotels.ee
Hotell Pallas • Riia 4, 51004 Tartu • www.pallas.tartuhotels.ee
Hotell Sophia • Ringtee 75, 50501 Tartu • www.sophia.tartuhotels.ee
Restoran Polpo • Rüütli 9, 51007 Tartu • www.polpo.ee
Restoran Fii • Ringtee 75, 50501 Tartu


Tartuhotels - your experience, our devotion
Sophia_avatud_signatuur