Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-21-0087 - Tripsik avastab loodust läbi aktiivõppe programmide 2021/2022
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Elle Agarmaa
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: