Saabunud kiri: Re: FW: Hansa/Descartesi koolid

Asja number: RH-21-419
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid (s.h. kirjavahetus)
Teema: Re: FW: Hansa/Descartesi koolid
Registreeritud: 17.11.2021
Kellele saadetud: Indrek Hunt
Dokumendi liik: Pakkumine
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik UM
Saatja kuupäev: 17.11.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Indrek Hunt
Vastamise tähtaeg: 17.12.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
17.11.2021 kuni 16.11.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus