E-post Leete tn olemasoleva freeskatte pindamine.

Asja number: RH-18-270
Vastutaja: Riho Okas
Saaja: aleksandrgoos@hot.ee
Koopia: madis@roadwest.ee, kristjan.kivimaa@eestiteed.eu
Teema: Leete tn olemasoleva freeskatte pindamine.
Saadetud: 08.08.2018
Failid: Leete tn seletuskiri.docx ( 1985 kb )
Mahutabel Leete tn.xls ( 36 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-270

Leete tn olemasoleva freeskatte pindamine.


Asja viide: RH-18-270

Kutse hinnapakkumusel osalemiseks

Arvestades Tartu linna hankekorra § 9 lg 1  kutsub Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond Teid osalema Leete tänava freeskatte pindamistööde hinnapakkumusele.

Hanke mahuks on Leete tn olemasoleva freeskatte pindamine S= 360m2. Täpsem töö kirjeldus asub hanke lisas 1.

1.        Hinnapakkumus  koos käibemaksuga palume esitada vastavalt mahutabelil hiljemalt 13.08. 2018.a kella 13:00-ks e-posti aadressile riho.okas@raad.tartu.ee.

2.        Pakkuja lisab hinnapakkumusele omakäelise kinnituse, et tal puuduvad RHS § 95 lg 1 nimetatud kõrvaldamise asjaolud.

Hankija sõlmib töövõtulepingu pakkujaga, kelle poolt pakutud hind on madalaim.

Tööde lõpetamise tähtpäev on 27.08.2018.a.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eelarves töödeks planeeritud vahendeid või keskmist turuhinda.

Täiendav info: Tartu LMO teedeteenistus, Riho Okas, tel 5138581, e-post: riho.okas@raad.tartu.ee

Lugupidamisega,

Riho Okas
Tartu Linnavalitsus
linnamajanduse osakond
teedeteenistus
kaevelubade peaspetsialist

tel. 7361 217

mob. 51 38 581

e-mail:
Riho.Okas@raad.tartu.ee

Lisa 1:Document IconLeete tn seletuskiri.docxType: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Name: Leete tn seletuskiri.docx

Document IconMahutabel Leete tn.xlsType: application/vnd.ms-excel
Name: Mahutabel Leete tn.xls