Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-19-0085 - Tartu Lasteaed Pääsupesa õppeprogrammide läbiviimine koolieelikutele 2019/2020. õppeaastal
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Alge Ahuna
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: