Saabunud kiri: Projekti "Samm tööellu" kaasfinantseerimise vahearuanne 2

Asja number: VP-18-0005
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Projekti "Samm tööellu" kaasfinantseerimise vahearuanne 2
Registreeritud: 29.08.2019
Kellele saadetud: Inge Kool
Dokumendi liik: Aruanne
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ
Saatja kuupäev: 29.08.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Inge Kool
Kellele suunatud: SAO STT
Vastamise tähtaeg: 29.09.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 11 - Eriliiki isikuandmed
29.08.2019 kuni 28.08.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus