Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-18-0118 - Stimulating regional innovation through better e-government services (BETTER)
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Siim Espenberg
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: