Saadetud kiri: Vastus 8.04.2022 pöördumisele nr. 1147-01 ning 17.05.2022 lepingu tähtaja pikendamise taotlusele

Asja number: RH-21-358

Kirja saaja:
Kontaktisik KS
Saatja kuupäev: 08.04.2022

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnavarade osakond
Teema: Vastus 8.04.2022 pöördumisele nr. 1147-01 ning 17.05.2022 lepingu tähtaja pikendamise taotlusele
Koostaja: Jana Hindrikson 736 1441 Jana.Hindrikson@tartu.ee
Registreeritud: 14.06.2022
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 21.06.2022
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnavarade_osakond_Kiri_20220614_RH-21-358.asice ( 184 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Teie 08.04.2022 16:38:33
Meie 14.06.2022 nr 4-6/RH-21-358


Vastus 8.04.2022 pöördumisele nr. 1147-01 ning 17.05.2022 lepingu tähtaja pikendamise taotluseleLugupidamisega
Jana Hindrikson
736 1441 Jana.Hindrikson@tartu.ee


Lisad
.