Asi: Tartu Forseliuse Kooli 2.c klassi õppekäigud loomade õppimiseks 2021/2022. õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0101
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Teised töötajad: Jüri Sasi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Forseliuse Kooli 2.c klassi õppekäigud loomade õppimiseks 2021/2022. õppeaastal
Registreeritud: 23.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Forseliuse Kooli 2.c klassi õpilased osalevad sügisest kevadeni kahes aktiivõppeprogrammis


Eesmärgid


Õpilased saavad terviklikud ja lõimitud teadmised loomadest (sh koduloomadest, putukatest ja lindudest) ja nende rollidest vanasti ja tänapäeval. Õpilased õpivad väärtustama oma kodukoha loodust ja saavad teadmisi, kuidas looduses ning loomadega käituda.


Tegevused


1) Jõe ja Järvehuntide Akadeemia aktiivõppeprogrammis "Emajõe elustik vees ja kaldal" osalemine september 2021
2) MTÜ Metsaelu aktiivõppe programmis "Koduloomad talus 1.kooliastmele" osalemine kevadel 2022


Tulemused


2.c klassi õpilased on läbinud 2 aktiivõppeprogrammi


Maksumus


250 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


250 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi projekt nr 19108

JuhtpartnerPartneridJuht


Liis-Marii Roosnupp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 10.06.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord