Asi: Together we can

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0110
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Together we can
Registreeritud: 12.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Noorte varane koolitee poolelijätmine on tugevalt seotud hilisema töötusega, sotsiaalse kõrvalejäämise, vaesusega. Samas on palju põhjuseid, miks noored jätavad haridustee pooleli - isiklikud või perekondlikud põhjused, õpiraskused, rasked majanduslikud põhjused jne. Kõigi projektipartnerite puhul on vajalik hariduse ja sotsiaalpoliitika, noorsootöö ja tervisega seotud näitajate ühine käsitlemine, et muuta olemasolevat süsteemi. Projekti on kaasatud kuus riiki - Holland , Türgi, Hispaania, Eesti, Küpros, Slovakkia


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on võidelda noorte ebaterviselike eluviisidega koolis ja ka igapäevaselt ning tutvustada noortele tervisliku eluviisi erinevaid aspekte ja tegevusi.


Tegevused


Kõik osalevad õpilased õpivad:
- tervise edendamise ja haiguste vältimise kontseptsioone, tervisekäitumise aspekte
- isiklikud, inimestevahelised, eluks vajalike oskuste õpe
- psühholoogilised, mentaalsed, emotsionaalsed ja sotsiaalsed tagajärjed alkoholi, narkootikumide ja teiste psühhotroopsete ja sõltuvust tekitavate ainete tarvitamisel.


Tulemused


Projekti väljundid:
· narkootikumide, sigarettide kasutamise küsimustik, kuidas nendega võidelda
· rahvuslik ja rahvusvaheline infovoldik erinevatest strateegiatest
· tervislike toitude retseptiraamat
· essee kirjutamise võistlus „A road to success“, parimatest töödest tehakse „booklet“ koos esitlustega, mis on CDl
· CD lugude, esitluste, tervislike eluviiside töötubade salvestused
· Transdistsiplaanrsed (ideaalne tulevikutöötaja on T-kujulise kompetentsiga- süvateadmisega vähemalt ühel alal ning oskusega mõista ja omavahel siduda erinevaid distsipliine (komplektne mõtlemine). • Disain-mõtlemine – see tähendab oma oskust visualiseerida ja mudeldada oma töös tarvilikke protsesse ning neid ka arusaadavalt esitleda.) õppetunnid, tundide salvestamine
· õpilased nädalaks ajaks õpetajaks (erinevad õppeained)
· kohtumised spetsialistidega
· flash mob ja näitused
· koolide partnerluse veebileht


Maksumus


31 910 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


31 910 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 koolidevaheline strateegiline koostöö

Juhtpartner


Tartu Hansa Kool

PartneridJuht


Liina Karolin-Salu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.08.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord