Saadetud kiri: Ettepanek Tartu linna üldplaneeringusse

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Kontaktisik TS
Saatja kuupäev: 21.08.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Ettepanek Tartu linna üldplaneeringusse
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Indrek Ranniku 736 1262 indrek.ranniku@raad.tartu.ee
Registreeritud: 13.09.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 13.09.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170913_UP-14-003.bdoc ( 29 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Teie 21.08.2017 15:44:44
Meie 13.09.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Ettepanek Tartu linna üldplaneeringusseLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Indrek Ranniku
736 1262 indrek.ranniku@raad.tartu.ee


Lisad
.