Saadetud kiri: Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Asja number: DP-07-018

Kirja saaja:
Kontaktisik .

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
Allkirjastaja: Urmas Ahven; Juhataja
Koostaja: Kätlin Müür 736 1259 katlin.muur@raad.tartu.ee
Registreeritud: 30.03.2011
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 31.03.2011
Edastamise meetod: Post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 30.03.2086