Saabunud kiri: RE: Fwd: Tartu jalgpalli rajamise taotlus

Asja number: VP-20-0025
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: RE: Fwd: Tartu jalgpalli rajamise taotlus
Registreeritud: 25.05.2020
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik KN
Saatja kuupäev: 09.04.2020

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 25.06.2020
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Suured tänud, väärt info!

Tervitades
Kaarel

From: Mart.Mottus@raad.tartu.ee <Mart.Mottus@raad.tartu.ee>
Sent: Thursday, April 9, 2020 12:50 PM
To: Kaarel Nestor <kaarel.nestor@kul.ee>
Cc: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
Subject: Re: Fwd: Tartu jalgpalli rajamise taotlus

Tere

Mareku palvel vastan Teile ise.

Meil koostatakse praegu arhitektuurseid eskiise kogu kompleksi väljanägemise osas. Selles osas on esitatud arhitektide poolt kõige esimesed mõtted, mille osas on vajalik veel neid edasi arendada, täpsustada, selgitada jne. Ehk siis tegemist tavapärase projekteerimiseprotsessiga.

Vastuseks küsimustele, siis Tartu tagab vähemalt 64x100 m mängualaga väljaku, koos nõuetekohaste (3m) turvaaladega. Kui projekteerimise käigus selgub, et me saame suurendada väljakuala nii turvaalade kui ka väljaku osas, siis me seda ka teeme. See lõplik selgus saabub eskiisprojekti lõpuks, s.t. mai kuu lõpuks. Aga me täidame kõik kohustuslikud nõuded ja kui on vajalik mingi konkreetne number välja ütelda, siis saab kajastada praegu miinimumnõudeid.

Tartu lahendus koosneb kahest hallist - pneumohall ja statsionaarne hall koos sinna kuuluvate parklate, juurdepääsuteede, teenindusrajatiste/hootete ja muu juurdekuuluvaga. Planeeritud on täiendavad jooksurajad statsionaarsesse halli.

Väljakuvalgus ilma pneumohallita kasutamiseks valmiduse teeme kindlasti ära. Selle reaalne valmis ehitamine sõltub projekti eelarvelistest vahenditest. Selle reaalsus selgub peale lõppprojekti koostamist ja sellekohase taotluseelarve koostamist.


Küsimuste korral, olen nõus täiendavalt infot andma.

Lugupidamisega,

Märt Mõttus
Tartu Linnavalitsus
Linnavarade osakond
Ehitusteenistuse vanemspetsialist
Tel: 736 1165
Mob: 5560 5582
skype: mart.mottus

From: "Marek Treufeldt" <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
To: "Märt Mõttus" <Mart.Mottus@raad.tartu.ee>
Date: 09.04.2020 12:23
Subject: Fwd: Tartu jalgpalli rajamise taotlus
Heip

Saad Kaarelile vastata?
Mulle palun pane cc.

M.

Saadetud Outlook Mobile'ist


From: Kaarel Nestor <kaarel.nestor@kul.ee>
Sent: Thursday, April 9, 2020 11:21:34 AM
To: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
Subject: RE: Tartu jalgpalli rajamise taotlus

Tere!

Annan teada, et leping läks ringile.
Kuna meil soovib minister teha mingi teate nende kohta, siis oleks Tartu puhul hea teada vähemalt väljaku suuruse, soovituslike lisasportimisvõimaluste ja soovitusliku väljakuvalgustuse kohta infot.

Tervitades
Kaarel

From: Kaarel Nestor
Sent: Wednesday, April 1, 2020 11:05 AM
To: 'Marek Treufeldt' <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
Subject: RE: Tartu jalgpalli rajamise taotlus

Tere!

Olgu.
Aga mis teil siis esialgsed mõtted seoses nende soovituslike tingimustega on? Väljaku suurus on ka ilmselt teada?

Tervitades
Kaarel

From: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
Sent: Wednesday, April 1, 2020 10:29 AM
To: Kaarel Nestor <kaarel.nestor@kul.ee>
Subject: RE: Tartu jalgpalli rajamise taotlus

Tere veel

Igaks juhuks täpsustan, et need nõuded oleme seadnud projekteerijale pneumohalli kohta.

Lugupidamisega,

Marek Treufeldt

From: Marek Treufeldt
Sent: Tuesday, March 31, 2020 5:25 PM
To: 'Kaarel Nestor' <kaarel.nestor@kul.ee>
Subject: RE: Tartu jalgpalli rajamise taotlus

Tere

Kui need alltoodud on väljavõte toonasest (11.02) saadetud tingimustest siis oleme sellega loomulikult arvestanud.
Loodame mais 2020 saada eskiisi.

Marek Treufeldt
Tartu LV

From: Kaarel Nestor <kaarel.nestor@kul.ee>
Sent: Tuesday, March 31, 2020 4:48 PM
To: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
Subject: Tartu jalgpalli rajamise taotlus

Tervist!

Oleme teie taotluse kätte saanud ja hakkan vaikselt erinevaid dokumente ette valmistama.
Pöördun teie poole täpsustavate küsimustega, millele ma teie taotlusest vastust ei leidnud:
1. Mis mõõtmetega tuleb planeeritud jalgpallihalli väljaku mänguala? Kas sellele lisanduvad ka nõutavad turvaalad (3 meetrine kunstmuruga kaetud ala väljaku ja halli vundamendi vahel)?
2. Kas te olete arvestanud, et peate tagama, et toetatava jalgpalliväljaku kunstmuru vastab rahvusvahelise jalgpalli assotsiatsiooni (FIFA) nõuetele, pakutav muru peab olema testitud paigaldusjärgselt FIFA Quality Pro standardi järgi, kunstmuru lible tüüp on monofilament ja lible tooraine on polüeteen, kunstmuruväljak peab olema rajatud vähemalt 20mm paksuse elastuskihiga ning kunstmuru peab olema taaskasutatav, mida kinnitab pakkumisega kaasas olev erapooletu test vähemalt ülikooli uurimiskeskuse tasemel?
3. Kas te plaanite rajada ka väljakuvalgustuse (pneumohallita kasutamiseks) ja muid spordialasid võimaldava taristu?
4. Kas soetatav pneumohall hakkab katma nii mänguala kui ka minimaalselt 3m laiust turvaala?
5. Kas soetatav pneumohalli soojusjuhtivuse U-väärtus on 1,7 W/m2K ning pneumohall vastab Eestis kehtivatele tuleohutusnõuetele ja Päästeameti ettekirjutusele?
6. Kas plaanite rajada ka pneumohalli transpordisissepääsu (sisemõõtmed h=3,5 × b=3 × l=8 m)?
7. Kas rajate ka pneumohalli LED-valgustussüsteemi (väljaku valgustustihedus vähemalt 500 luksi; soovituslikult hajuslahendusega ja postivabalt ning valgustussüsteemi juhtimine DALI tehnoloogiaga)?
8. Kas rajataval pneumohallil on automaatne sissepuhke- ja avariisüsteem ning kas seda on võimalik kütta?

Tervitades
Kaarel Nestor
Nõunik
Spordiosakond
Kultuuriministeerium

kaarel.nestor@kul.ee
628 2260 | 5400 4718
Suur-Karja 23 | 15076 Tallinn | Eesti
www.kul.eeKäesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.


Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.