E-post Hinnapäring

Asja number: RH-18-332
Vastutaja: Marko Metsma
Saaja: madis@roadwest.ee
Teema: Hinnapäring
Saadetud: 16.10.2018
Failid: Hinnapäring Kalda tee jalgtee -.xls ( 4875 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-332

Hinnapäring


Asja viide: RH-18-332

Kutse hinnapakkumusel osalemiseks

Arvestades Tartu linna hankekorra § 9 lg 1  kutsub Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond Teid osalema hinnapakkumusel Kalda tee jalakäijate kiire katte remondil koostöös Giga Ehitusega.  

1.        Hinnapakkumus  vastavalt juurdelisatud vormile koos käibemaksuga palume esitada hiljemalt 18.oktoobriks 2018.a kl 9.30 e-posti aadressile marko.metsma@raad.tartu.ee.

2.        Pakkujal ei tohi esineda RHS § 95 lg 1 nimetatud kõrvaldamise aluseid.

Hankija sõlmib töövõtulepingu pakkujaga, kelle poolt pakutud hind on madalaim.

Tööde teostamise tähtaeg on 25.oktoober 2018.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eelarves töödeks planeeritud vahendeid või keskmist turuhinda.

Täiendav info: Objektidega tutvumiseks kohapeal kokkuleppida eelnevalt Marko Metsma, tel 5394 4320, epost: marko.metsma@raad.tartu.ee

Lugupidamisega,

Marko Metsma, teehoolduse spetsialistDocument IconHinnapäring Kalda tee jalgtee -.xlsType: application/vnd.ms-excel
Name: Hinnapäring Kalda tee jalgtee -.xls