Asi: Tartu Lasteaed Kannike - ProgeTiiger

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0097
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Kannike
Vastutav töötaja: Ülle Västrik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Kannike - ProgeTiiger
Registreeritud: 24.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Robootiliste seadmete soetamine


Eesmärgid


Pakkuda võimalust läbi tegutsemise ja mängu mitmekesistada õppe- ja kasvatustegevusi lasteaia igapäeva tegemistes. Äratada huvi õpetajates ja lastes tänapäeva arendavate tehnoloogiliste vahendite vastu. Kasutada soetatavaid robootika vahendeid õppetöös nii keele ja kõne, matemaatika, mina ja keskkonna, liikumise, muusika ja kunstitegevuste valdkonnas. Toetada lapse iseseisvat mõtlemist ja programmeerimise algteadmiste omandamist.


Tegevused


Robootika vahendid on mõeldud aastaringseks pidevaks kasutamiseks alates 4. eluaastast ning lasteaias toimub pidev kolleegi kogemustest õppimine.Tulemused


Areneb lapse iseseisev mõtlemine ja lastel on omandatud programmeerimise algteadmised.


Maksumus


3 229 EUR

Tartu kohustused


484 EUR

Toetus


2 745 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Kannike

PartneridJuht


Ülle Västrik

Algus- ja lõpptähtaeg


24.05.2018 - 28.02.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord