Asi: Tartu Descartes'i Kooli õppeprogrammid 2020/21. õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0123
Menetlev üksus: Tartu Descartes'i Kool
Vastutav töötaja: Küllike Kütimets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Descartes'i Kooli õppeprogrammid 2020/21. õppeaastal
Registreeritud: 24.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud inimesed, kes oskavad ja julgevad loodust hoides seal liikuda.


Tegevused


Descartes'i kooli 1.-9. kl õpilased võtavad osa õppekäikudest: Luke mõis, Vapramäe, Endla Looduskeskus, TÜ loodusmuuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum.


Tulemused


Projekti tulemusena paranevad õpilaste väärtushoiakud, teadmised, uurimis- ja analüüsioskused. Õpilased suudavad eristada loodussäästlikku käitumist loodust kahjustavast käitumist ning vajadusel sekkuda.


Maksumus


6 578 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


6 578 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm - Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Descartes'i Kool

PartneridJuht


Küllike Kütimets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.08.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord