Asi: ProgeTiiger programm, ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2021

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0080
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiiger programm, ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2021
Registreeritud: 14.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Robootilised vahendid mitmekesistavad õppetööd, tõstavad laste õpimotivatsiooni, õpetavad ja kinnistavad matemaatilisi mõisteid. Vahendid on vajalikud häälikuõpetuse erinevate etappide harjutamiseks, koostööoskuse arendamiseks, õppetöö diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks. Robootiliste vahendite abil on õpetatud ja analüüsitud emotsioonidega seonduvaid teemasid, kinnistatud liikluses käitumise reegleid ning erinevates situatsioonides (vargus, õnnetus) käitumist, harjutatud ruumis orienteerumist jne. Vahendid muudavad õppetegevused mitmekesiseks, tekitavad lastes huvi teadmiste omandamise vastu.


Eesmärgid


Kõik vahendid soodustavad sotsiaalsete ning keele ja kõne valdkonna oskuste arengut. Olles liitunud Rohelise Kooli programmiga, pöörame suurt tähelepanu õuesõppele,kusa saab kasutada erinevaid roboteid.


Tegevused


1.Lasteaiasiseste kokkulepete ja digipedagoogika õppekava alusel kasutavad kõik rühmad robootilisi vahendeid järjepidevalt, planeerides kasutamise eesmärgipäraselt oma projektiplaanis ja kajastades seda rühma päevikus.
2. Uute digivahendite tutvustamiseks korraldab digipedagoogika töörühm kord kuus õpitubasid nn. nutilõunaid.
3. Vahendite kasutamist kajastatakse Ristikheina lasteaia Facebook´i grupis “Ristikheina robootika ja nutitegevused” (https://www.facebook.com/groups/1723876747625517).
4. Soetatavate uute vahendite kasutamise ideid jagatakse jaanuaris 2022 toimuval majasisesel kogemusseminaril "Meie rühma nuti-ahhaa".
5. Uute seadmetega toimuvad lapselt-lapsele õppepäevad koostöös Kannikese lasteaiaga ja lasteaedadevahelised õpetajate õpitoad koostöös Kannikese ja Helliku lasteaedadega. 6.Oktoobrisse 2021 on planeeritud tasandusrühmade laste robohommik koostöös Helliku lasteaia tasandusrühmaga ning kevadesse 2022 piirkonna lasteaedade robootikaalane õuesõppeüritus "Robotite aardejaht".


Tulemused


Uued seadmed võimaldavad õppetegevust mitmekesistada, lastepärased robotid innustavad ja motiveerivad lapsi ja on heaks võimaluseks mängu kaudu õpetamisel nii ruumis kui õues.


Maksumus


1 505 EUR

Tartu kohustused


376 EUR

Toetus


1 128 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet, ProgeTiiger

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2021

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

Partnerid


Tartu Lasteaed Kannike
Tartu Lasteaed Hellik

Juht


Kadi Kutsar

Algus- ja lõpptähtaeg


14.06.2021 - 19.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord