Saabunud kiri: Common Peipsi 2

Asja number: VP-16-0095
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Common Peipsi 2
Registreeritud: 07.06.2019
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: Post

Saatja:
Kontaktisik HM
Saatja kuupäev: 20.05.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 07.07.2019
Failid: Kulud 6 kuu kaupa.xlsx ( 22 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:Lugupeetud projektipartnerid!

Lubasin saata teile täiendava info kulude planeerimiseks.
Lisan meilile Exceli tabeli, mille 1. töölehel on kirjas kulud 6 kuu kaupa, nii nagu need on hetkel täistaotluses. 2. töölehel on projekti kogueelarve.
Palun täitke ära tabel, mis on töölehel nr 3 (prognoos) ja saatke see mulle tagasi. Pehmed kulud lisan juurde arvestades projekti ajakava.
Arvestame, et projekt algab 01.07.2019.
Kokku on 5 finantsperioodi:
1) juuli 2019 - dets. 2019
2) jaanuar 2020 - juuni 2020
3) juuli 2020 - dets. 2020
4) jaanuar 2021 - juuni 2021
5) juuli 2021- dets. 2021

Palun võtke arvesse ka seda, et esimene ettemaks arvutatakse esimese eelarveaasta kulude põhjal. Sekretariaat arvestab, et kulud jagunevad proportsionaalselt programmi toetuse ja kaasfinantseeringu vahel. Ettemaks saab olla maksimaalselt 90% esimeseks eelarveaastaks kavandatud toetuse summast. Erinevatel partneritel on toetuse määr erinev. Tartu Linnavalitsuse puhul on programmi toetuse määraks 65%, teistel partneritel 80%. Seega, kui programmi toetuse määr on 80% kuludest ja planeerite, et esimesel aastal kulub 200 000 eurot, siis arvestab Sekretariaat, et sellest summast 160 000 eurot on programmi toetus ja 40 000 eurot partneri kaasfinantseering. Seega saab partner ettemakse summas 144 000 eurot (90% toetusest).

Esimene aruanne tuleb koostada jaanuaris 2020 perioodi juuli-dets. 2019 kohta. Palun arvestage ka sellega, et järgmine ettemaks arvutatakse teise finantsaasta kulude prognoosi põhjal ning makstakse välja täies ulatuses ainult juhul kui esimesest ettemaksest on kõigi partnerite peale kulutatud üle 70%. Kui on kulutatud vähem, siis teise makse summat vähendatakse selle summa võrra, mis on jäänud kulutamata. On väga tõenäoline, et detsembri lõpuks ei jõua kogu projekti peale kulutada 70%, seega teise ettemakse summat vähendatakse.

On raske öelda, millal tehakse järgmine ettemaks. Tõenäoliselt toimub see järgmisel suvel, aga võib minna ka kauem ja vahepeal võib tekkida periood, kus projekti ettemaks on kulutatud ning teil tuleb kulud maksta oma vahenditest või võimalusel maksmist edasi lükata.

Oleks väga hea kui te jõuate saata mulle uuendatud kulude prognoosi kolmapäeva jooksul, kui teil läheb vaja rohkem aega, palun andke mulle teada.

Kui teil tekib küsimusi, palun helistage või kirjutage.

Tervitab
Helena
Helena Musthallik
Tel. 56466003
Kulud 6 kuu kaupa.xlsx