Asi: Tartu Maarja Kooli keskkonnaharidus 2019

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0005
Menetlev üksus: Tartu Maarja Kool
Vastutav töötaja: Jaanus Rooba
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Maarja Kooli keskkonnaharidus 2019
Registreeritud: 17.01.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Soovime suurendada Tartu Maarja Kooli õpilaste keskkonnalaseid teadmisi


Eesmärgid


Viia läbi keskonnateadlikkuse suurendamiseks Tartu Maarja Kooli õpilastega vastavad loodusprogrammid


Tegevused


Osalemine: 1. Programmis "Koduloomad Talus"
2. Programmis "Looduskeskus ja matk Alatskivi järve ääres"


Tulemused


Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.


Maksumus


1 420 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 420 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskonnainvesteeringute Keskus SA

Millise programmi / meetme raames


Keskonnaprogramm

Juhtpartner


Tartu Maarja Kool

PartneridJuht


Jaanus Rooba

Algus- ja lõpptähtaeg


02.09.2019 - 19.06.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord