Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamine

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamine
Registreeritud: 27.05.2016
Kellele saadetud: Jaanika Koppel, Urmas Ahven, Indrek Ranniku
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Päästeamet
Saatja kuupäev: 27.05.2016
Saatja number: 7.3-2.2/8594

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Vastamise tähtaeg: 27.06.2016
Failid: PA_7.3-2.2_8594_2_26052016_922208.bdoc ( 55 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Asutus: Päästeamet alates 2012
Saatja: Arvi, Uustalu
Reg. kpv.: 26.05.2016
Reg. nr.: PA 7.3-2.2/8594
Pealkiri: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamine

Kui soovite antud kirjale vastata, palun ärge kasutage selleks Reply/Vasta edastust.

Faili avamisel tekkinud probleemide korral edastage teavitus asutuse üldisele elektronpostiaadressile.

Päästeamet rescue@rescue.ee
Häirekeskus 112@112.ee
Põhja päästekeskus pohja@rescue.ee
Lõuna päästekeskus louna@rescue.ee
Ida päästekeskus   ida@rescue.ee
Lääne päästekeskus laane@rescue.ee

PA_7.3-2.2_8594_2_26052016_922208.bdoc