Saabunud kiri: HD kooskõlastamine

Asja number: VP-15-0069
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: HD kooskõlastamine
Registreeritud: 15.06.2016
Kellele saadetud: Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Kontaktisik SKK
Saatja kuupäev: 15.06.2016
Saatja number: 4-17/518-41

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Riina Lill
Vastamise tähtaeg: 15.07.2016
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17
Piirangu lõpukuupäev: 14.06.2021