Asi: Smart outreach by informing, inspiring and engaging adult learners

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0107
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Smart outreach by informing, inspiring and engaging adult learners
Registreeritud: 24.08.2020

Projekt






Lühikokkuvõte


Projekti üldeesmärk on võtta kasutusele tõhusad teavitus-, juhendamis- ja motivatsioonistrateegiad täiskasvanute koolituses kutsehariduse sektoris. Laiem eesmärk on suurendada täiskasvanute õppimisvajadust, luues selleks uued ja kaasavad viisid potentsiaalsete täiskasvanud õppijatega suhtlemiseks ning seeläbi täita suurenenud nõudlust ja motivatsiooni osaleda täiskasvanute koolituses.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on suurendada õppimisvajadust nutikate teavitusvahendite väljatöötamise kaudu täiskasvanuhariduse sihtrühmades. Projektil on kolm konkreetset eesmärki: 1) luua meetodid täiskasvanute koolitusasutustele ja anda teabe osalevate organisatsioonide töötajatele kuidas informeerida, innustada ja kaasata täiskasvanud õppijaid suhtlemisprotsessi. 2) testida projektipartnerluse raames uuenduslikud kommunikatsiooni- ja turundusvahendid ning tutvustada neid täiskasvanuhariduse valdkonnale; 3) nutika teavitustöö edendamine.


Tegevused


Projekti eeldatavad väljundid on: 1) kokku 67 töötajat seitsmest partnerorganisatsioonist osalevad kolmel rahvusvahelisel ühiskoolitusel; 2) Koostatakse (tõlgitakse) ja avaldatakse elektrooniliselt 1 juhendite pakett kuidas kaasata täiskasvanud õppijat; 3) viiakse ellu vähemalt 5 pilootkampaaniat; 4) 1 veebiseminar "Nutikas teavitamine: praktilised abivahendid ja näpunäited" 5) 5 promoüritust mis jõuab vähemalt 100 täiskasvanuhariduses osalejani.


Tulemused


Projekti tulemused annavad positiivse mõju mitmel tasandil elukestva õppe ja täiskasvanute koolituse laiemate eesmärkide täitmiseks. Peamiselt aitab projekt promoda täiskasvanute koolituse võimalused ja elukestva õppe, arendada effektiivset teavitustegevust kaasava suhtluse ja motivatsiooni kaudu. Teiseks on projektil positiivne mõju ka töötajate koolitamise tõttu, mis pakub neile võimalust osaleda täiskasvanute koolituses.


Maksumus


181 622 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


181 622 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus +

Juhtpartner


Tartu KHK

Partnerid


EESTI VABAHARIDUSLIIT MTÜ (Eesti), SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Bulgaaria), Cooperativa Sociale Prometeo onlus a Mutualità Prevalente (Itaalia), CIAPE - CENTRO ITALIANO PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (Itaalia), HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY (Soome), MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL (Hispaania)

Juht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2020 - 30.11.2022

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord