E-post Hinnapäring Tartu Tähtvere hajaasustusala teede talihoolduseks

Asja number: RH-18-016
Vastutaja: Madis Tammeorg
Koopia: mati.nivoo@gmail.com, silver.nivoo@gmail.com, info@tartuagro.ee, info@roadwest.ee, tartu@tap.ee, kalle.voogla@keskkonnateenused.ee, Andre.Klaus@keskkonnateenused.ee
Teema: Hinnapäring Tartu Tähtvere hajaasustusala teede talihoolduseks
Saadetud: 09.10.2018
Failid: Tartu Tahtvere hajaasustusala teede talihooldus 2018.bdoc ( 79 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-016

Hinnapäring Tartu Tähtvere hajaasustusala teede talihoolduseks


Asja viide: RH-18-016

Lugupeetud ettevõtja

 
Hinnapäring Tartu Tähtvere hajaasustusala teede talihoolduseks
 
 
 ,  


 Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond kutsub Teid osalema teehoolde teenuse osutamise hinnapakkumusel.

Palume esitada hinnapakkumus  Tartu Tähtvere hajaasustusala talihoolduse teostamiseks. Hinnapäringu dokumendid on lisatud käesolevale kirjale.

1. Hinnapakkumus palume esitada hiljemalt 19. oktoobriks 2018.a kl 09.00  e-posti aadressile Madis.Tammeorg@raad.tartu.ee ja lmo@raad.tartu.ee

2. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi riiklike ja kohalike maksude tasumise osas. Pakkuja lisab hinnapakkumusele omakäelise kinnituse, et tal puuduvad maksuvõlgnevused riiklike ja kohalike maksude tasumise osas.

Hankija sõlmib töövõtulepingu pakkujaga, kelle poolt pakutud hind on madalaim.

Lugupidamisega

Madis Tammeorg
Hanke eest vastutav isi
k

Document IconTartu Tahtvere hajaasustusala teede talihooldus 2018.bdocType: application/octet-stream
Name: Tartu Tahtvere hajaasustusala teede talihooldus 2018.bdoc