E-post Hinnapäring

Asja number: RH-18-333
Vastutaja: Piret Ereline
Koopia: aigar@landverk.ee, vello.sova@tinterprojekt.ee, ejahhu@gmail.com
Teema: Hinnapäring
Saadetud: 18.10.2018
Failid: Poik-Fortuuna_tn_projekteerimise_tingimused.pdf ( 95 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-333

Hinnapäring


Asja viide: RH-18-333

Hinnapäring.

Palun esitage hinnapakkumine Põik tn ja Fortuuna tn (lõigus Põik tn – Pikk tn) taastusremonttööde töökirjelduste ja tööjooniste koostamiseks ja projekteerimistöödeks. Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg on 24.10.2018.

Projekteerimistööde teostamise tähtaeg on lepingu sõlmimisest alates 4 kuud. Projekteerimise lähteülesanne ning arvestamisele kuuluvad normdokumendid, planeeringud, taristu- ja hoonete projektid on toodud manuses lisatud tingimuste kirjelduses „Põik tn ja Fortuuna tn (lõigus Põik tn – Pikk tn) taastusremonttööde töökirjelduste ja tööjooniste koostamise tingimused“.


Lugupidamisega

Piret Ereline
Tartu Linnavalitsus
linnamajanduse osakond
teedeteenistus
tee-ehituse spetsialist

Tel. +372 51 306 18
Tel. +372 7 361 037

Piret.Ereline@raad.tartu.ee

Document IconPoik-Fortuuna_tn_projekteerimise_tingimused.pdfType: application/pdf
Name: Poik-Fortuuna_tn_projekteerimise_tingimused.pdf