Saadetud kiri: Projekti "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV" väljamaksetaotlus nr 17

Asja number: VP-19-0060

Kirja saaja:
Organisatsioon: Haridus- ja Noorteamet

Kirja:
Saatja: Tartu Kutsehariduskeskus
Teema: Projekti "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV" väljamaksetaotlus nr 17
Koostaja: Sigrid Ester Tani sigrid.tani@khk.ee
Registreeritud: 19.10.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 20.10.2020
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
19.10.2020 kuni 18.10.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus