Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-19-0072 - HITSA sihtfinantseering ProgeTiigri seadmete soetamiseks
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Liisi Saar
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: