Saadetud kiri: ESF toel tugiisiku- ja lapsehoiuteenus

Asja number: 2020-14417

Kirja saaja:
Kontaktisik LT

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Teema: ESF toel tugiisiku- ja lapsehoiuteenus
Koostaja: Liina Toom 746 1713 Liina.Toom@raad.tartu.ee
Registreeritud: 02.12.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 02.12.2020
Edastamise meetod: E-post
Failid: Sotsiaal-_ja_tervishoiuosakond_Kiri_20201202_2020-14417.asice ( 102 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst

Meie 02.12.2020 nr 12-6.2/2020-14417


ESF toel tugiisiku- ja lapsehoiuteenus
Lugupidamisega
Liina Toom
746 1713 Liina.Toom@raad.tartu.ee


Lisad
.