Saabunud kiri: Taotlus

Asja number: VP-20-0029
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Taotlus
Registreeritud: 23.09.2021
Kellele saadetud: Maarja Aedviir
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik E(L&LEO
Saatja kuupäev: 22.09.2021

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 31.01.2022
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2 - Dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid
22.09.2021 kuni 21.09.2026 või dokumendi vastuvõtmine või allkirjastamine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus