Asi: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2021. aastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0032
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ingrid Hansar
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2021. aastal
Registreeritud: 09.03.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine


Eesmärgid


Õpilaste teadmised riigikaitsest ja nende praktiseerimine laagri ja õppekäikude kaudu


Tegevused


Õpilastele riigikaitse teadmiste õpetamine ja laagri korraldamine


Tulemused


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste teadmised riigikaitsest ja praktiseeritud oskused


Maksumus


1 760 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 760 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Juhtpartner


Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

PartneridJuht


Tanel Meiel

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 01.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord