Asi: Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine aadressil Puiestee 114

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0148
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakond
Vastutav töötaja: Mirtel Daniel
Teised töötajad: Marje Kibal
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine aadressil Puiestee 114
Registreeritud: 26.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linnale kuuluval kinnistul on hooned, mis ei leia sellisel kujul mõistlikku otstarvet ja on mõistlik lammutada. Antud kinnistul aadressil Puiestee 114 on kaks hoonet, mis projekti käiguis lammutatakse.


Eesmärgid


Parandada elukeskkonda ja soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist ja kestlikku majandamist.


Tegevused


Kinnistul olevate hoonete lammutamine ja kinnistu heakorrastamine


Tulemused


Hooned on lammutatud ja krunt heakorrastatud.


Maksumus


36 068 EUR

Tartu kohustused


10 820 EUR

Toetus


25 248 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Kredex

Millise programmi / meetme raames


 Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele

Juhtpartner


LVO

PartneridJuht


Mirtel Daniel

Algus- ja lõpptähtaeg


26.10.2020 - 28.06.2021

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord