Saadetud kiri: Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse arutelule esitatud arvamuse kohta

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Kontaktisik IA
Saatja kuupäev: 20.09.2016

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse arutelule esitatud arvamuse kohta
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 06.12.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 05.12.2091