Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-19-0085 - Tartu Lasteaed Pääsupesa õppeprogrammide läbiviimine koolieelikutele 2019/2020. õppeaastal
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Alge Ahuna
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: