Asi: Cooperation of enterprises and vocational schools at the example of energy management for smart factories (Smart Factory)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0134
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Cooperation of enterprises and vocational schools at the example of energy management for smart factories (Smart Factory)
Registreeritud: 08.09.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Kuna tendents on üha keerulisema ja digitaliseerunud tootmise poole, siis see nõuab ka muutust vastava ala hariduse nõuetes. Ettevõtted nõuavad praktikante, kes on tugevad elektrikutena, mehhatroonikutena ja ka majanduse valdkonnas, kes oskavad salvestada vajalikke andmeid tootmisprotsessi kohta. Veel enam nad peaksid suutma saadud infot arendada ja integreerida seda tehase konteksti. Selle tulemuseks on uued ja keerukamad nõudmised töötajatele.
Selle projekti eesmärk on eeltoodud valdkonnas parandada ettevõtete ja kutsekoolide vahelist praktilist koostööd. Koostöö tulemusel toetatakse kutseõpet ettevõtte spetsiifilise õppe sisuga ja tehniliste eeltingimustega. Lisaks on süvendatud keerukate tehnoloogiate käitlemine ja mõistmine.
Ettevõtete koostöö peaks toimuma riiklikul ja Euroopa tasandil, et võimaldada laiapõhjalist kogemuste vahetust seoses töökohapõhise õppega.


Eesmärgid


Parandada ettevõtete ja kutsekoolide vahelist praktilist koostööd tööstuslikus energia kasutuses.
Tänapäeva keerukate digitaliseeritud tehnoloogiate käitlemine ja mõistmine.
Töökohapõhise õppe propageerimine.
Uute asjakohaste õppematerjalide väljajätöötamine "Industry 4.0" (tööstuse digitaliseerimine) kontekstis.


Tegevused


1. Kutseõppe õpetamismeetodite uuendamine ja rakendamine.
2. Võrgustike loomine ja koostööde edendamine projekti partnerorganisatsioonide vahel.
3. Riikidevahelise õpetamise, koolituse ja koosõppimise korraldamine projekti eesmärkide saavutamiseks.
4. Tugevdada võtme- ja põhipädevusi. Lisaks laiendatakse kõikide osalejate keeleoskust.


Tulemused


Projekti tulemused:
- õpetamismeetodite täiustamine,
- teoreetiline ja praktiline õpe,
- iseseisva õppimise kogemus;
- ettevõtete ja koolidevahelise koostöö, meetodite optimeerimine,
- töökohal põhineva õppe algatamine; - koolitus tööstuse kontekstis;
- uute ideede omandamine materjalide väljatöötamiseks;
- energiajuhtimissüsteemidega tegelemine;
- energiasäästu potentsiaalide teadlikkuse suurendamine;
- riikidevaheliste võrkude loomine ja tugevdamine eri tasanditel,
- praktikantide, õpetajate, ettevõtete esindajate kaasamine,
- hõlbustada ettevõtete ja koolide vahelist koostööd.


Maksumus


128 115 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


13 070 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+ Saksamaa rahvusvaheline agentuur

Millise programmi / meetme raames


KA2 koostööprojekt

Juhtpartner


Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück Brinkstrasse (Saksmaa)

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus;
2. West Nottinghamshire College of Further Education, Mansfield (Suurbritannia);
3. ISIS "Città di Luino - Carlo Volonté" (Itaalia);
4. Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland (Holland).

Juht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


15.10.2017 - 14.10.2019

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord