Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi KIK-i projekt: "Loodus on majanduse ja kultuuri alus".

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0122
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi KIK-i projekt: "Loodus on majanduse ja kultuuri alus".
Registreeritud: 30.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.


Eesmärgid


Keskkonnateadlikkuse aktiivõppeprogrammide eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. .


Tegevused


.Programmide raames on tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. Toimuvad õppepäevad Elistveres, Alatskivil, Vitipalus, TÜ Zooloogiamuuseumis, Saare järve õpperajal, Taevaskojas.


Tulemused


Õpilased on teadlikumad kodukandi loodusest ja kultuuriloost. Lapsed oskavad käituda loodust säästvalt ja väärtustada kultuurilugu.


Maksumus


7 153 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 153 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute keskus KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Tatjana Ojavere

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 01.07.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord