Saadetud kiri: Leppetrahvi nõude esitamise kavatsuse teade

Asja number: RH-21-424

Kirja saaja:
Organisatsioon: HMK Medical OÜ
Saatja kuupäev: 06.12.2021

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnavarade osakond
Teema: Leppetrahvi nõude esitamise kavatsuse teade
Koostaja: Jaanika Hõim 51 66921 Jaanika.Hoim@tartu.ee
Registreeritud: 06.12.2021
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 06.12.2021
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnavarade_osakond_Kiri_20211206_RH-21-424.asice ( 135 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstHMK Medical OÜ


Teie 06.12.2021
Meie 06.12.2021 nr 4-6/RH-21-424


Leppetrahvi nõude esitamise kavatsuse teadeLugupidamisega
Jaanika Hõim
51 66921 Jaanika.Hoim@tartu.ee


Lisad
.