Saabunud kiri: Hajaasustuse programm 2019

Asja number: VP-19-0035
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Hajaasustuse programm 2019
Registreeritud: 04.06.2019
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: Post

Saatja:
Organisatsioon: Tartu LV
Saatja kuupäev: 30.05.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 04.07.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
04.06.2019 kuni 03.06.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
04.06.2019 kuni 03.06.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus