Saadetud kiri: Vastus ettepanekule Ropka tee 23 krundi osas

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Wesico Project OÜ
Kontaktisik AM
Saatja kuupäev: 30.09.2016

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Vastus ettepanekule Ropka tee 23 krundi osas
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Marili Jõesuu Marili.Joesuu@raad.tartu.ee
Registreeritud: 18.10.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20161018_UP-14-003.bdoc ( 30 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst


AM
Wesico Project OÜ


Teie 30.09.2016
Meie 18.10.2016 nr 9-3.2/UP-14-003


Vastus ettepanekule Ropka tee 23 krundi osasLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Marili Jõesuu
Marili.Joesuu@raad.tartu.ee


Lisad
.