Saadetud kiri: Aleksandri tn 1 ja Soola tn 1a krundid Tartu linna üldplaneeringus

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Kontaktisik NM
Saatja kuupäev: 06.07.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Aleksandri tn 1 ja Soola tn 1a krundid Tartu linna üldplaneeringus
Allkirjastaja: Jarno Laur; abilinnapea
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 07.07.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 07.07.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Tartu_Linnavalitsus_Kiri_20170707_UP-14-003.bdoc ( 71 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Teie 06.07.2017
Meie 07.07.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Aleksandri tn 1 ja Soola tn 1a krundid Tartu linna üldplaneeringusSoola tn 1a kinnistu puhul määrasime teie ettepaneku alusel maa-ala juhtotstarbeks Ärimaa.


Lugupidamisega

Jarno Laur
abilinnapea


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.