Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ järelevalve teostamine

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ järelevalve teostamine
Registreeritud: 04.07.2017
Kellele saadetud: Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Tartu Maavalitsus
Saatja kuupäev: 04.07.2017
Saatja number: 7-5/1463-24

Menetlemine:
Seisund: Täitmisel
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 04.08.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 03.07.2092