Saadetud kiri: Lepingu mahu muudatus, Riia tn (Soinaste-Raja tn) taastusremontööd

Asja number: RH-18-372

Kirja saaja:
Organisatsioon: TREF AS

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnamajanduse osakond
Teema: Lepingu mahu muudatus, Riia tn (Soinaste-Raja tn) taastusremontööd
Koostaja: Siim Mitt 736 1332 Siim.Mitt@raad.tartu.ee
Registreeritud: 19.09.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 19.09.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
19.09.2019 kuni 18.09.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus