Asi: ProgeTiiger programm

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0076
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Pääsupesa
Vastutav töötaja: Alge Ahuna
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiiger programm
Registreeritud: 02.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Soovime robootiliste vahenditega luua lastele mitmekesise ja uuendusliku õpikeskkonna. muutes õppetegevusi mitmekesisemaks ja innovaatilisemaks.


Eesmärgid


Soovime saada uusi teadmisi õppe- ja kasvatustegevuse rikastamiseks. Eesmärgiks on uute seadmete abil rikastada robootiliste vahendite valikut (MTiny, Sphero Bolt, Lego WeDo2). Lisaks täiendada lisaseadmetega olemasolevate seadmete valikut, et pakkuda rohkemaid kasutusvõimalusi (Dash robot).


Tegevused


Tulenevalt uue õppeaasta teema ja üldeesmärkide lõimitud valdkondadest - õuesõpe ja üldoskused - plaanime kasutada Sphero Bolt-e enam õues erinevate tegevuste läbiviimiseks. Kolm Shero Bolt-i
võimaldab tegutseda alagruppides ning köidavad laste tähelepanu. MTiny ja Lego WeDo2 kasutame õues õpitu kinnistamiseks ning üldoskuste fokuseerimiseks ja programmeerimise algõpetuseks. Viime õppe- ja kasvatustegevusi läbi Hea Alguse programmist lähtuvalt ning planeerime tegevusi nii hommikuringides kui ka tegevuskeskustes.


Tulemused


Soovime robootiliste vahenditega luua lastele õpikeskkonda, mis on mitmekesine ning uuenduslik.


Maksumus


1 320 EUR

Tartu kohustused


330 EUR

Toetus


990 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2021

Juhtpartner


Nimi: Tartu Lasteaed Pääsupesa
Aadress: Sõpruse pst 12, 50703 Tartu
Ärireg kood: 75007273
tel:, 746 1088
e-post: Jana.Pillmann@raad.tartu.ee

PartneridJuht


Birgit Sell,Tartu Lasteaed Pääsupesa õppealajuhataja

Algus- ja lõpptähtaeg


02.06.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord