Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-19-0121 - Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 2019/2020 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Heili Visnapuu
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: