Asi: Riigikaitseõpetuse õppekäigu korraldamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0164
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Sigrid Ester Tani
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitseõpetuse õppekäigu korraldamine
Registreeritud: 26.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäigu läbiviimiseks.


Eesmärgid


Õppekäigu eesmärk on tutvustada kaitseväelase elukutset, kaitseväe ülesehitust ja väärtustada kaitseväge läbi ajalooliselt tähtsa ning tervikliku taristuga väeosa tutvustamise. EV sõjalise ajaloo tutvustamine püsiekspositsiooni näol ning läbi erinevate aktiivsete tegevuste.


Tegevused


Õppekäik toimub märts-aprill 2021. Õppekäigu sihtkoht on Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon ja Võru Kuperjanovi JVP.Osalevate õpilaste arv toetust taotlevast koolist: 140. Seoses 140 õpilasega loetakse õppekäik üheks kuna õpilane käib õppekäigul 1 kord ja mitte kõik korraga. S.t. vajatakse vähemalt 2 bussi ja kahte sõitu.

Programm:
08.00 väljasõit Põllu õppekorpusest
09:00 saabumine Kuperjanovi jalaväepataljoni
12:00 Lõuna Kuperjanovi JVP
12:30 Lahkumine Võrust
13:45 Saabumine Valga Mil. Muuseumi
14.00-17:00 Ekskursioon ja tegevused Valga Mil. Muuseumis
17:00 Tagasisõit Tartusse
18:30 Saabumine kooli


Tulemused


Korraldatud on 140-le õpilasele õppekäik.


Maksumus


4 266 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 266 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseõpetuse õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord.

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

PartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Jaanika Ojakõiv

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 01.12.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord