Asi: Industrial VET Hub

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0153
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Anni Küüsvek
Teised töötajad: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Industrial VET Hub
Registreeritud: 18.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Industrial VET Hub projekt põhineb rahvusvahelisel koostööl Saksamaa, Eesti, Taani ja Hispaania tehnika valdkonna kutseõpet edendavate partnerorganisatsioonide vahel.

Projekt käsitleb Industry 4.0 paradigmasid ning püüab lahendada tänapäevaseid tööstusettevõtete probleeme nagu tööturu vajadustele kvalifitseeritud tööjõupuudus, noorte (eriti just naiste) aktiivsem kaasamine tööstuse ja tehnika valdkonna kutseõppesse, kaasajastatud ja tööstustehnoloogia arenguga kaasas käivad õppeprogrammid ja koolitused, sooline ebavõrdsus tööstussektoris.


Eesmärgid


Projekti Industrial VET Hub peamine eesmärk on luua jätkusuutlik rahvusvaheline partnerlus ja koostöövõrgustik partnerorganisatsioonide vahel. Kogemuste vahetamise tulemusel rakendatakse strateegilised soovitused lahendamaks töötajate oskuste mittevastavust tööelule. Samuti on eesmärk vähendada soolist ebavõrdsust kutsekoolide tehnika valdkonnas ja tööstussektoris üldiselt.


Tegevused


1) Käsitleda ja hinnata tööstuse tööturu profiilide ja oskuste vajadused; tööliste oskuste vastavust ja taset; soolist palgaerinevust;
2) Parandada ja täiendada kutsehariduse tehnika valdkonna erialade õpet, muutes see atraktiivsemaks noortele, eriti just noortele naistele;
3) Hinnata soolise võrdõiguslikkuse lähenemisviise kõikides heades tavades ja soovitustes;
4) Arendada ja rakendada soovitused spetsiifilistes valdkondades, mis ei toimi korrapäras


Tulemused


Industrial VET Hub on uuenduslik lahendus Euroopa tasandil, mis valmistab ette strateegiliste teadmiste platvormi tööstuse sektori ettevõtetele ühendades endas aktuaalsed kutsehariduse, tehnikaalase tööhõive ja soolise võrdõiguslikkuse teemasid.
Pärast projekti lõpu jätkuvad projektis algatatud tegevused lahendamaks tehnika valdkonna kutseõppurite õpitud oskuste vastavust tööstussektori tööturu ootustele, naissoost õppurite aktiivsem kaasamine valdkonna õpingutesse ning soolise ebavõrdsuse parandamine tööstussektoris.
Projekt loob temaatilise kogumi Euroopa tööstuse ja tehnika kutsehariduse valdkonda, mis toetab Industry 4.0 uued nõuded ja mille positiivne mõju aitab kaasa EL majanduse kasvule


Maksumus


64 200 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


14 820 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+ programmi Hispaania Agentuur SEPIE

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 (rahvusvaheline koostööprojekt)

Juhtpartner


XARXA FP (Hispaania)

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Berufsbildende Schule Westerburg (Saksamaa)
3. Mercantec (Taani)

Juht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


03.09.2018 - 02.08.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord